Udviklingsselskabet Østdansk Turisme stod uden kommunikationschef, og First Link gik ind og løste opgaven ift. rapporter, presse, magasinproduktion, hjemmeside, videospots og nyhedsbrev igennem tre måneder og bidrog ved ansættelsen af en ny kommunikationsansvarlig. I forbindelse med opgaven udviklede og implementerede First Link en tydelig struktur i organisationens kommunikation i forhold til f.eks. nyhedsbreve og pressemeddelelser. Dermed var der skabt klart definerede rammer for og forventninger til opgaver og ansvar for den nyansatte kommunikationsansvarlige