En privat aktør på det sociale område kontaktede First Link med henblik på at modtage rådgivning i forbindelse med en klage indgivet mod virksomheden til myndighederne. First Link bistod med at udforme redegørelser med henblik på at levere så klare og entydige svar som muligt, idet alene et upræcist sprog i situationer som denne kan give anledning til misforståelser eller utilsigtede fortolkninger, som kan have fatale konsekvenser.